سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک ابدالی – معاونت تحقیق و توسعه شرکت اصفهان کفریز

چکیده:

مسئله نشت در سیستمهای توزیع آب شهری هم از لحاظ اقتصادی اجتماعی و هم از نظر تاثیرات زیست محیطی مهم می باشد بنابراین مقابله با آن امری لازم و اجتناب ناپذیر است هرکشوری دارای شرایط زیست محیطی اقتصادی فرهنگی اجتماعی و … خاص می باشد کشور ما نیز دارای شرایط خاص خود است که در زیر به چند مورد از آنها اشاره می شود: محدودیت منابع آب های سطحی و زیرزمینی و نیز نزولات جوی شرایط جغرافیایی و آب و هوایی خاص فرسوده بودن سیستم توزیع آب شهری عدم استفاده از لوله ها و اتصالات استاندارددر شبکه های آبرسانی و مجموعه عوامل دیگری که موجب می شود تفاوتهای نشت یابی و کنترل نشت پررنگ تر شود به مقولهنشت و هدرروی اب از دیدگاه دیگری نیز می توان نگریست و آن بحث استراتژیک بودن آب است و این بدان معنی است که در بحث جلوگیری از هدررفتن آب به دلیل ذیقیمت بودن آن فقط هزینه های مالی مطرح نیست و وظیفه ما جلوگیری از هدررفتن و تلفات آن است.