سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری،دانشگاه آزاد ام
محبوبه سادات علوی – کارشناسی مهندسیمنابع طبیعی محیط زیست

چکیده:

همواره حفاری چاه های دریایی با مشکلات و خطرات زیست محیطی زیادی همراه است ، لذا استاندار ها و ضوابط سختگیرانه ای در این راستا اعمال شده است . پس از آنکه چاه نفت و یا کشتی های حامل سوخت ، دچار نقص می شوند ، نفت به سطح دریا وارد می شود و باعث بروز مشکلات زیست محیطی فراوانی می شود . در این مقاله نحوه ی بهره گیری از دیسپرست ها و یا به عبارتی بهتر ، پخش کننده ها را بررسی می نمائیم .پخش کننده ها باعث شکسته شدن نفت به قطرات کوچک تر می گردند که قادرند در ستون آب پراکنده شوند و در نتیجه عملیات اکسیداسیون و تبخیر هیدروکربن های فرارو تجزیه ی میکروبیولوژیکی تسریع گردد. پخش کننده ها اجازه واکنش سریع را میدهند بطوریکه میتوانند تحت تاثیر یک محدوده شرایط اب و هوایی و دریایی مورد استفاده قرار گیرند.