سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تینا عرب خزائلی مهابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی-ژئو هیدرولوژی دانشکده تحصیلات ت
امیر گندمکار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حمد رضا شمس – کارشناس ارشد محیط زیست سازمان آب اصفهان

چکیده:

حوادثی که به خصوص در سالهای اخیر موجب نشت نفت به منابع مهم آبی کشور شده است(عمدتا آبهای سطحی) ابعاد گسترده وخطرناکی پیدا کرده اند. آلودگیهای ناشی از این رخدادها در اغلب موارد منجر به بحرانی شدن وضعیت آب مناطق وسیعی از کشور شده است. بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات نشت نفت بر کیفیت آب، اعم از کشاورزی و شرب، آثار گسترده زیست محیطی آن بر منابع آب، بخصوص موضوع نشت نفت به شاهرگ حیاتی بحش مرکزی کشور، یعنی رودخانه زاینده رود و مقابله با حوادثی از این دست، موضوع این مقاله می باشد. سایر موارد مندرج در این مقاله عبارتند از: بررسی وضعیت تأسیسات نفتی متقابل با منابع آبی کشور در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، تجارب حاصل از این حادثه، مدیریت بحران، سازمان دهی و آمادگیهای مورد نیاز قبل از وقوع حادثه، نقش آمار و اطلاعات، سیستمهای مکانیکی و غیره برای حذف نفت موجود در آب، مسائل علمی مربوطه، وضعیت و موقعیت ایران در این ارتباط، استاندارها و آزمایشها. در این پژوهش بیشتر از مطالعات میدانی ونمونه برداریها و همچنین مطالعات کتابخانه ای، سیستمهای کامپیوتری و اینترنت، مصاحبه با کارشناسان ذیربط و سازمانهای مربوطه استفاده شده است. بررسی ها و مطالعات این پژوهش نشان داد که آلودگیهای نفتی در بخشهای مختلف طبیعت به ویژه در منابع آب آثار مخرب پایدار و طولانی مدت دارند، راههای مبارزه قطعی با آنها شناخته نشده است و نیاز به تحقیقات و مطالعات گسترده بیشتری دارند که علی القاعده این مهم بر عهده محققین صاحب صلاحیت موسسات علمی ذیربط می باشد و در شرایط فعلی منطقی ترین و کارآمدترین اقدام پیشگیری از وقوع چنین حوادثی می باشد.