سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده صابر – کارشناس ژنتیک و اصلاح نژاد، بخش ژنتیک انستیتو تحقیقات بین المللی ماه

چکیده:

دورگه گیری در آبزیان انواع متفاوتی دارد که رایج ترین آن دورگه گیری بین گونه ای می باشد. در بعضی موارد از دورگه گیری، تشخیص شکل ظاهری دورگه ها از والدینشان مشکل است. در این حالت فقط مارکرهای ژنتیکی بیوشیمیایی و DNA می تواند در تشخیصدورگه ها مناسب باشد. میکروستلایتها بعنوان مارکرهای ژنتیکی در بسیاری از گونه ها استفاده می شوند زیرا میکروستلایتها شاخصهای حساسی برای بررسی نتایج هموزیگوسیتی در تلاقیهای خویشاوندی هستند و بدینترتیب برای تشخیص جزییات تمایز جمعیتی مناسب هستند. آنالیز میکروستلایت یک وسیله مطمئن برای بررسی خصوصیات آبزیان و دورگه های آنهاست زیرا اطلاعات مفیدی را برای مدیریت و کنترل فعالیتهای حفاظتی و ذخایر فراهم می نماید.