سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رباطی – گروه کامپیوتر – دانشگاه کردستان
حبیب اله دانیالی – گروه مخابرات – دانشگاه شیراز
فردین اخلاقیان طالب – گروه کامپیوتر – دانشگاه کردستان

چکیده:

در این مقاله یک روش نشانه گذاری چند گانه تطبیق پذیر بر روی تصاویر پزشکی ارائه شده است که با درج سه نشانه امضای دیجیتالی پزشک , عنوان و مرجع در تصویر پزشکی , به ترتیب نیازهای اعتبار سنجی , متصل بودناطلاعات شخصی بیمار با تصویر پزشکی وی و حفظ جامعیت تصویر را به صورت همزمان برآورده می سازد .این روش در حوزه تبدیل موجک بوده و هر کدام از نشانه ها با توجه به وظایف خوددر زیر باندهای فرکانسی خاصی از تبدیل موجک تصویر درج می شوند.به منظور تشخیص هر گونه دست کاری ناحیه مورد توجه (ROI) تصویر , که از لحاظ تشخیصی دارای اهمیت فراوان می باشد.از حاصل اعمال تابع درهم سازی خاصی بر روی این ناحیه , به عنوان نشانه مرجع در تصویر استفاده می گردد. همچنین برای بال بردن کیفیت بصری تصویر نشانه گذاری شده ، قبل از فرایند درج تحلیل آماری بر روی تصویر انجام گردیده و حجم داده ای را که در نواحی مختلف تصویر درج می گردد ، بر اساس میزان هموار یا ناهموار بودن هر ناحیه مشخثص می کنیم.برای بالا بردن مقاومت نشانه گذاری در برابر حملات پردازش تصویر ، از یک روش چندی سازی جدید استفاده شده است.نتایج حاصل از انجام ازمایش های مختلف ، بالا بودن مقاومت روش را در برابر حملاتی همچون فشرده سازی JPEG ، برش ، فیلتر میانگین و گاوسین تایید می نماید.