سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعطااله ضیائیان حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد دهقانی سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا امین داور – استاد دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روش ضربی تطبیقی برای نشانه گذاری اطلاعات باینری به وسیله مقیاس دهی ضرایب تبدیل موجک فرکانس پایین وآشکارسازی آن با استفاده از تئوری بیز ارائه شده است. همچنین با به کارگیری تبدیل آرنولد بر روی نشانه و تصویر توأمان، مقاومت نشانه گذاری را به صورتی چشم گیر افزایش داده ایم. سپس با در نظر گرفتن ضریب لاگرانژ در رابطه آشکارساز ارائه شده، نرخ خطای آشکار سازی به طور قابل توجه بهبود یافته است. همچنین به کمک الگوریتمPSO ضریب لاگرانژ بهینه را بدست آورده ایم. در انتها عملکرد روش پیشنهادی و صحت نتایج را با شبیه سازی نشان داده ایم.