مقاله نشانه شناسی گفتمانی در نقوش سیمرغ و عقاب بر لباس شاه ساسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نقش مایه از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: نشانه شناسی گفتمانی در نقوش سیمرغ و عقاب بر لباس شاه ساسانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانه شناسی گفتمان
مقاله لباس شاه
مقاله قدرت
مقاله نقش سیمرغ
مقاله نقش عقاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: همافر محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سجودی فرزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر تلاش می شود نقشمایه های لباس شاه ساسانی با رویکرد نشانه شناسی گفتمانی بازخوانی شود. این رویکرد در بازخوانی و تبیین نمونه ها در عین تاکید بر عناصر نشانه شناختی به زمینه های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی وارد می شود. در مقاله حاضر متن تصویری مورد بررسی، نقش لباس شاه، یعنی مسند اول قدرت است و نگاه نشانه شناختی، به طور اجتناب ناپذیری در تعامل با روابط و عناصر مربوط به گفتمان قدرت قرار می گیرد و پژوهش وارد حوزه تحلیل گفتمان انتقادی می شود و از این رو رمزگان های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی مد نظر قرار می گیرد. در این تحلیل از طریق دلالت های ضمنی گزاره های تلویحی طبیعی شده که ماهیتی ایدئولوژیک دارند، رمزگشایی می شود. در واقع سوالات اصلی مقاله آن است که آیا نقوش لباس شاه در دوره ساسانی از مفاهیمی ورای مفاهیم اولیه برخوردار است؟ و گفتمان غالب این نقوش با توجه به کاربردشان چییست؟ این مقاله سعی دارد در جریان تحلیل و بازخوانی نشانه ها به گفتمانی نزدیک شود که گمان می رود نیت حاکمان بوده است و در نهایت بر این باور است که نقش مایه های لباس شاه در دوره ی ساسانی وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به مسند قدرت است.