مقاله نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۳۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: نشانه شناسی تعلیم و تربیت در داستان زال و رودابه
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فردوسی
مقاله شاهنامه
مقاله زال و رودابه
مقاله تعلیم و تربیت
مقاله نشانه ها
مقاله اسطوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طغیانی اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدمرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری خدایار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعلیم و تربیت انسان ها در شاهنامه فردوسی که سند معتبر و دیرپای فرهنگ اصیل ایران زمین است، مقام ارزشمندی را در سایه تاریخ داستانی این قوم علم دوست به خود اختصاص داده است. موضوع تعلیم در شاهنامه همواره به شیوه مستقیم و غیر مستقیم در بخش های مختلف به خصوص در داستان زال و رودابه برجسته شده است. در این جستار، نویسندگان برآنند تا با ذکر نمونه هایی، نشانه هایی از انواع تعلیم و تربیت عاطفی، عقلانی، اجتماعی، اخلاقی و دینی را بر اساس زبان نشانه بر پایه نظریات «بارت»، «لوی استروس»، «کالر»، «دوسوسور» و «اکو» تحلیل کنند و تعالیم انسانی و جهانی را از این داستان استخراج و تبیین نمایند. نتایج این مطالعه نشان می دهد داستان در تربیت عاطفی و اجتماعی به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داراست و انواع دیگر آن در حد تعادل است و با علم نشانه شناسی نیز از نظر ابیات نشانه دار و بی نشانه سازگار است.