سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم عبدلی نسب – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات
مختار جلالی جواران – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با وجود امتیازات زیاد گیاهان تراریخت در تولید پروتئین نوترکیب، مشکل اساسی در تخلیص پروتئین های نوترکیب وجود دارد. روش های تخلیص بایست به گونه ای باشد که هزینه های تولید را کاهش داده و نیز کمیت، کیفیت، پایداری و فعالیت پروتئین تخلیص شده را حفظ کند. با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی تمایلی، که بر اساس میل جذبی خیلی بالا پروتئین نوترکیب به یک لیگاند ثابت شده روی ستون است، ضمن کاهش تعداد مراحل خالص سازی، خلوص پروتئین را نیز می توان افزایش داد. با تکنولوژی DNA نوترکیب، با الحاق یک دنباله با میل جذبی بالا به لیگاند خاص، به ناحیه N یا C انتهایی پروتئین نوترکیب، تحت عنوان نشانه یا برچسب ( Tag )، می توان یک خصوصیت باندینگ خاص به درون هر پروتئین یا پپتید وارد و تخلیص پروتئین را آسان نمود. در این مطالعهبرچسب های معمول که جهت خالص سازی پروتئین ها استفاده می شوند و خصوصیات مهم، مزایا، معایب و شرایط شستشو آنها جهت خال صسازی پروتئین معرفی می گردد.