سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هومن عربیان – دانشگاه صنعتی شریف
هاشم اورعی – دانشگاه صنعتی شریف (Electrical Engineering Division, University of Cambridge, Cambridge, UK)
احسان عبدی – Electrical Engineering Division, University of Cambridge, Cambridge, UK

چکیده:

توربینهای باد به عنوان ادوات تبدیل انرژی تجدیدپذیر باد به انرژی الکتریکی و با توجه به اهمیت مسایل انرژی و محیط زیست هر روز از اهمی ت بیشتری برخوردار می گردن د . یکی از مهمترین فاکتورها برای پذیرش انرژی باد به عنوان جایگزین انرژیهای فسیلی در تولید برق قابلیت اعتماد توربینهای بادی می باش د . ژنراتور از دو سو تغذیه شونده بدون جاروبک (BDFM) با هدف ارتقای قابلیت اعتماد توربین باد جایگزین مدلهای قبلی ژنراتورهای مورد استفاده در توربینهای بادی خواهد بود.