مقاله نسبت های مالی و نرخ بازده سهام در صنعت بانکداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۷۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نسبت های مالی و نرخ بازده سهام در صنعت بانکداری
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبت های مالی
مقاله بازده سهام
مقاله روابط خطی و غیرخطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مینویی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمس میرفیض
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریانات نقد آتی ورودی به واحد اقتصادی و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری است. طبق مفروضات بازار کارا در سطوح ضعیف کارایی، اطلاعات حسابداری می تواند با بازده رابطه معنی داری داشته باشد. در این تحقیق رابطه بین برخی از نسبت های مالی و بازده سهام در بازار بورس تهران برای سال های 1387 الی ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت های مورد بررسی از پنج گروه نسبت های فعالیت، نقدینگی سودآوری، ساختار سرمایه، ریسک اعتباری بودند. بازده سهام برای یک دوره سالیانه ارائه شده است. برای آزمون فرضیات در ارتباط با وجود رابطه خطی از تحلیل همبستگی استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها برای کل بانک ها نشان داد که بین نسبت های فعالیت، نقدینگی، سودآوری، ساختار سرمایه، ریسک اعتباری با بازده سهام بانک ها رابطه معنی داری وجود ندارد