سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان ولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدحسین کیان مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدرضا حسن بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
هادی رحمن زاده بهرام –

چکیده:

درصنعت پرورش جوجه های گوشتی حجم قابل توجهی از فضولات بستر تولید می شود که بعنوان یک فراوری جانبی by product) محسوب می شود کاربرد اصلی فضولات برای حاصلخیزی زمینهای زراعی می باشد استفادهاز محتویات بستر جوجه های گوشتی صرفا به عنوان کود نمی تواند بازدهی مناسبی را به دنبال داشته باشد بازده استفاده از بستر طیور درتغذیه گاوهای گوشتی بیشتر از استفاده درحاصلخیزی مزارع است مصرف کود بعنوان ماده مغذی باید بصورت فشرده باشد چونکه بستر ماکیان از مواد توده ای است طراحی موثر و انتخاب انبار حمل و نقل و امکانات و تجهیزات فشرده سازی نیازمند اطلاعاتی مبنی خواص جریان پذیری می باشد قابلیت فشردگی را می توان بعنوان معیاری از جریان یابی مواد توده ای درنظر گرفت دو ضریب مهم جریان پذیری نسبت هاسنر و نسبت کار میب اشد که نقش عمده ای را در فشرده سازی مواد توده ای دارند. لذا نسبت هاسنر و نسبت کار درسه سطح رطوبت ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ درصد پایه تر سه سطح اندازه ذرات ۱ ۰٫۶ ۰٫۳) میلی متر با استفاده از طرح فاکتوریل تصادفی انجام شد.