مقاله نسبت دو معنای ماهیت (“ما به الشی هوهو” و “ما یقال فی جواب ماهو”) در فلسفه ابن سینا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: نسبت دو معنای ماهیت (“ما به الشی هوهو” و “ما یقال فی جواب ماهو”) در فلسفه ابن سینا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهیت
مقاله «ما یقال فی جواب ما هو»
مقاله «ما به الشی هو هو»
مقاله وجود
مقاله حد
مقاله ابن سینا
مقاله ملاصدرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهیت دارای دو معنای مشهور است: «ما به الشی هو هو» یا وجود و «ما یقال فی جواب ما هو» یا مفهوم کلی شی. ملاصدرا نخستین کسی است که به این دو معنا، و مدلول هر یک تصریح داشته است. این دیدگاه، با اصالت و وحدت وجود به عنوان مهم ترین مبانی نظام صدرایی سازگار و حتی ملازم است. در عین حال با توجه به این که این دو اصل نزد فیلسوفان پیش از صدرا و به طور خاص ابن سینا مطرح نبوده اند حتی اگر بتوان دو معنای یاد شده را از برخی عبارات شیخ برداشت کرد، به دلیل اختلافات بنیادی نظام سینوی و صدرایی نمی توان نسبت میان آن ها را در این دو نظام فلسفی یکسان دانست. در فلسفه ابن سینا ماهیت چیزی نیست جز «ما به الشی هو هو» که عینا همان حقیقت و ذات شی و متمایز از وجود است. اگر «ما به الشی هو هو» یا ماهیت شی، مجهول باشد، از آن به ما هو سوال می شود و پاسخ یا همان «ما یقال فی جواب ما هو»، مفهومی است که دلالت تام بر «ما به الشی هو هو» دارد. بنابراین، این دو معنای ماهیت بر خلاف آنچه در فلسفه صدرا ملاحظه می شود، نسبت دال و مدلول به یک دیگر دارند و از جهتی می توان گفت دو مرتبه یا دو مقام از یک امرند. با این تفسیر، دیگر تاویلاتی که صدرا و پیروان او از منظر حکمت متعالیه از برخی عبارات شیخ دارند، لازم نمی آید.