مقاله نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در دانش سیاسی از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکم حکومتی
مقاله نقض حکم
مقاله فتوا
مقاله نظام سیاسی اسلام
مقاله حکم فقیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسائل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است. دراین نظام فقیه جامع الشرایطی که در راس جامعه اسلامی است حاکم شرعی جامعه است و مجتهدان جامع الشرایط دیگری در جامعه اسلامی هستند که به امر افتا مشغولند. حاکم جامعه اسلامی به عنوان نایب امام، اختیاراتی از طرف معصوم دارد، از جمله این اختیارات حکم حکومتی است. گاهی حکمی حکومتی صادر می شود و این حکم با حکم یا فتوای مجتهدین دیگر در تعارض است. مقاله حاضر این مساله را مورد بررسی قرار داده با تتبع در آراء فقها، نسبت بین حکم حکومتی و فتاوا و احکام مجتهدین را تبیین کرده مشخص می کند در چه مواردی حکم حکومتی حاکم با احکام و فتاوای دیگر فقها قابل جمع است و مجتهدین و مقلدین می توانند هم به فتاوا و احکام خود و هم به حکم حکومتی حاکم عمل کنند و در چه مواردی امکان جمع بین فتاوا و احکام مجتهدین و حکم حکومتی وجود ندارد.