سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم تمدنی جهرمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیده مریم ثابت قدم – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف از این مقاله معرفی مفهوم نرم فازی یک عملگرد خطی از یک فضای نرمدار فازی به دیگری است و مطالعه ی فضای عملگرهای خطی کراندر فازی است.