سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید موسی زاده – دانشجوی دکتری هوافضا
اسداله حسنی گودرزی – استادیار دانشگاه امیرکبیر دانشکده مکانیک
بهزاد قدیری دهکردی – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

تحقیق حاضر درجهت تهیه نرم افزار کامل مهندسی با هدف تعیین مشخصات جرمی موشک بوستردار شامل مقدار جرم گستره جرمی مرکز جرم و ممان اینرسی اصلی و ضربی هریک از مراحل و تمام موشک دربستر زمان عملکرد می باشد یکفعالیت صنعتی در جهت تعیین مقادیر جرمی با دقت مناسب و نزدیک به مقادیر تجربی حاصل از آزمایشات می باشد محاسبات شامل دو بخش سازه و سیال سوخت و اکسید می شود از عمده دلایل تهیه این نرم افزار تعیین مشخصات جرمی موشک با دقت مناسب نسبت به نتایج تجربی که درزیرگروه هیا سیستم سازه و مکانیک پرواز مورد استفاده و ضروری است تعیین جانمایی مناسب برای اجزا مختلف موشک با استفاده از ممان اینرسی ضربی موشک تعیین شرایط پایداری استاتیکی موشک با امکان تغییر مرکز جرم موشک قابلیت نرم افزار درشرایط پروازی برای ایجاد قابلیت حذف بالک های پایدار کننده و تهیه ورودی های جرمی مناسب برای محاسبات هدایت و کنترل موشک درطول زمان عملکرد آن می باشند. از مهمترین نتایج نرم افزار کاهش فاصله مرکز جرم از ابتدای موشک با دو تکه نمودن مخزن اکسید یا سوخت می باشد که قابلیت پایداری استاتیکی سیستم درطول پرواز را افزایش داده و امکان حذف بالک های پایدارساز موشک را افزایش داده ست انجام تمام محاسبات جرمی ممان اینرسی موشک برای اولین مرتبه از لحظه پرتاب تا انتهای مامویت دریک کد مستقی و ارایه نتایج می باشد.