سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود افراسیابی – دانشجوی دانشگاه تابناک لامرد
سعید نظری – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کریم فتوحی – دانشگاه تابناک لامرد
محسن آزاد – دانشگاه آزادشهرضا

چکیده:

بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث به منظور شناسایی عوامل ایجاد کننده و همچنین به کارگیری روشهای پیشگیری و کنترل آنها ازاهمیت بسزایی برخوردار است نقش مدیریت درفرایندب ررسی هرحادثه شامل جمع آوری و ارزیابی اطلاعات اقدامات اصلاحی ارتقا سطح آلگاهی و پیگیری از بروز حوادث آینده می باشد درهمین راستا نرم افزار حاضر می تواند به عنوان یک ابزار ارزیابی سریع و دقیق محیط کار درخدمت مدیریت قرارگیرد نرم افزار حاضر از سه بخش اصلی تشکیل شده است که شامل پیش فرضهای حادثه شامل پارامترهای ماهیت آسیب عضو اسیب دیده نوع حادثه شرایط مخاطره آمیز و عامل ایجاد کننده حادثه متشکل ازاعمال ناایمن و فاکتورهای موثر میب اشد استخراج داده ها و انالیزهای آماری شامل نرخ بروز شدت و فراوانی برحسب میلیون ساعت کارگر و بررسی کلی حوادث این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که از طریق نتایج حاصله از تجزیه و تحلیلی و بررسی آسیب های جسمی ناشی ازحوادث میتوان ازوقوع حوادث مشابه درآینده جلوگیری کرد.