سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی حق طلب – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر
محسن تدین – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا
داریوش دریایی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ملایر

چکیده:

به دنبال تهیه روش ملی طرح مخلوط بتن در سال ۸۵ و به دلیل متن موجز آن تهیه راهنمای طرح مخلوط بتن در سال ۸۶ آغاز و به دنبال آن ضرورت تهیه یک نرم افزار به منظور سهولت تهیه طرح مخلوط بتن برای دست اندرکاران بخش بتن مشاهده گردید. با توجه به توانائی روش ملی طرح مخلوط بتن در بررسی پارامترهای مختلفی همچون انواع رده های سیمان و محدوده مجاز کاربرد آن، شکل نمونه های بتنی، سن بتن، انواع سنگدانه ها، بافت دانه بندی سنگدانه، شکل سنگدانه ها و… تهیه نرم افزار می تواند سرعت و دقت در بررسی عوامل فوق را افزایش دهد. بدلیل تاثیرگذاری پارامترهای مختلف بر نتایج طرح مخلوط بتن همواره طراح بدنبال حفظ صرفه اقتصادی به منظور نیل به اهداف طرح مخلوط را دارد. استفاده از این نرم افزار به کاربر اجازه می دهد تا به سرعت میزان حساسیت در طرح خود را با تغییر در پارامترهای مختلف سنجیده و نهایتاً طرحی مناسب شرائط اجرایی، فنی و اقتصادی پیشنهاد دهد