سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین بهرامی بیدانی – کارشناس ارشد هوافضا
روح اله خسروشاهی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

هدف ازاین مقاله ارایه روابط حاکم برطراحی هندسه نازل تراستر گاز سرد و تهیه نرم افزار طراحی هندسه نازلهای زمینی وفضایی تراسترگاز سرد به صورت کاملا ساده و به زبان فارسی می باشد از خصوصیات این نرم افزار قابلیت اجرای آن درکلیه کامپیوترهای مجهز به آفیس می باشد با استفاده از این نرم افزار طراح با وارد کرده پارامترهای کلیدی مانند ارتفاع ماموریت تراستر تراست دما، فشارمحفظه گاز سرد و نوع گاز طراحی دقیق هندسه نازل شامل قسمتهای همگرا گلوگاه و واگرا برای دو نوع نازل مخروطی و بل را انجام می دهد.