سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری
رامین کیامهر – عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده:

طراحی بهینه و دقیق هندسه مسیرعلاوه بر کاهش هزینه های اجرایی نقش موثری را درکاهش تصادفات جاده ای دارد بررسی دقیق عدم تداخل قوسهای افاز دریک سیستم نرم افزاری طراحی مسیر عموما مولفی و قائم طراحی اصولی شیب عرضی و طولی جاده در قوسها و بررسی مسافت دید توقف و سبقت از عوامل مهم درکاهش نقش طرح هندسی در تصادفات جاده ای می باشند درسیستمنرم افزاری فعلی طراحی مسیر عموما مولفه افقی ابتدا طراحی می گردد و سپس به طراحی مولفه قائم پرداخته می شود و پس از بررسی مولفه قائم مجددا به طراحی مولفه افقی بازگشته و در آن تغییراتی میدهند تا به مسیر بهینه دست یابند اینروند عملیات درمسیرهای دشت و تپه ماهور عموما یک یا دو بار تکرار میشود و درمسیرهای کوهستانی طراح بایستی برای دستیابی به حداقل احجام خاکی بادرنظر گرفتن شیب مجاز چندین بار این عمل را تکرار نماید دراین تحقیق مزایا و اهمیت این موضوع درطراحی بهینه مسیر تشریح می گردد.