مقاله نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ایران از شرکای مهم تجاری: در سطح داده های ۶ رقمی، بر مبنای الگوی داده های تلفیقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ایران از شرکای مهم تجاری: در سطح داده های ۶ رقمی، بر مبنای الگوی داده های تلفیقی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلاف تجاری
مقاله قاچاق
مقاله نرخ تعرفه
مقاله فرار مالیاتی
مقاله داده های تلفیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مداح مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکل گیری اقتصاد غیررسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد.
در این مقاله، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری ۶ رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ (HS) میان ایران و ۱۲ شریک تجاری آن طی سال های (۲۰۰۸-۲۰۰۳) مورد بررسی قرار گرفته است.
فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است.
نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد ۲۷۹۱۷ تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه ۰٫۶۷ است؛ یعنی با افزایش ۱ درصدی نرخ تعرفه، ۰٫۶۷ درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین ۰٫۸ است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تایید نمی شود.