مقاله ندای حق طلبی در منظومه غنایی خسرو و شیرین نظامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ندای حق طلبی در منظومه غنایی خسرو و شیرین نظامی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظامی
مقاله خسرو
مقاله شیرین
مقاله حق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدل مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظامی نه تنها روح داستانی را که موضوع شعر اوست درک کرده، بلکه چنان در آن غرق شده و احساس، تخیل و اندیشه وی با تار و پود داستان درآمیخته است که صداقت و اصالتی بارز از شعرش می تراود. گویی خود همه احوال اشخاص داستان و فراز و نشیب حیات آنان، برخوردها و حوادث ناشی از آن را لمس و تجربه کرده و به قلم آورده است. در این منظومه که سرگذشتی عاشقانه در محیطی اشرافی و به تعبیری دیگر عشقی همایونی است، هر کنشی واکنش مناسب یافته و هر شخصیتی به حق و حقوق خود دست یافته است. دو قهرمان اصلی داستان یعنی خسرو و شیرین که باید برای یک دیگر همسری مناسب باشند، ویژگی هایی یکسان دارند. در این جستار ویژگی های یکسان شخصیت های اصلی و کنش و واکنش های شخصیت های دیگر که به نظر می رسد با حق و عدالت متناسب است، نمایانده می شود.