سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهری صفاری – دانشیار دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پیدایش درخت خرما به دوران دوم زمین شناسی (دوره تریاس) بر می گردد؛ به نظر می رسد انسان در شش هزار سال قبل از میلاد مسیح در نواحی خرماخیز مثل ایران، عراق و شمال آفریقا به کشت و پرورش خرما اشتغال داشته است. موطن اصلی خرما بین- النهرین و جنوب عراق بوده که سپس به نقاط دیگر جهان انتقال یافته است. امام صادق (ع) قطع درختان نخل را مکروه دانسته و برای تکثیر آن و بهتر شدن محصول، دستوراتی را بیان فرمودند. در امپراطوری آشوریان، نقش نخل طراحی شده، در نقش های برجسته نینوا مشاهده می شود. با مراجعه به قرآن مجید و آیات مکرم الهی مشخص می شود که در ۱۶ سوره از این کتاب آسمانی و در ۲۴ آیه از این سورهها از واژه نخل و دیگر واژه های ذیربط با خرما نام برده شده است؛ که عین آیات مذکور و ترجمه آنان، به ترتیب شأن نزول سوره ها در قرآن مجید، در این مقاله آورده خواهد شد. به چهار آیه از این آیات اشاره می گردد: و من ثَمرات النَّخیلِ و الاَعنابِ تَتَّخَذُونَ منه سکراً و رِزقاً حسناً فی ذالک لایه لقَومٍ یعقَلُون (سوره ۱۶ – نحل – آیه مبارکه ۶۷).ترجمه: و هم از میوه های درخت خرما و انگور، که از آنها نوشابه های شیرین و رزق حلال پاک بدست آورند؛ در این کار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است – و هزّی الَیک بِجذعِ النَخله تُساقط علیک رطَّباً جنیاً (سوره ۱۹ – مریم (ع) آیه مبارکه ۲۵ ). ترجمه: ای مریم؛ شاخ درخت نخل را تکان بده، ما از آن برای تو رطب تازه فرو می ریزیم. – والارض وضعها للاَنامِ فیها فاکهه و النَّخلُ ذات الاَکمام (سوره ۵۴ ، الرحمن، آیات مبارکه ۱۰ و ۱۱ ). ترجمه: و زمین را (با هزاران منفعت) برای (زندگانی) خلق و مقرر فرمود که در آن میوه های گوناگون و نخل خرما با پوشش باشد. – وزروعٍ و نَخلٍ طَلعها هضیم (سوره ۲۶ ، شعرا، آیه مبارکه ۱۴۸ ). ترجمه: و زراعتها و نخلها با شکوفه های زیبا.