سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهزاد شرافت – استادیارگروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور،
محمدعلی مکی زاده – دانشگاه اصفهان

چکیده:

حوضه رسوبی مزوزوئیک طرق در شمال استان اصفهان و حاشیه غربی زون ایران مرکزی جای دارد. نهشته های این حوضه رسوبی به سن تریاس- ژوراسیک، با ترادف شیل و ماسه سنگ مشخص هستند. سنگهای آذرین ائوسن شامل آندزیت و پیروکلاستیکهایوابسته در شمال این حوضه رسوبی قرار گرفته و توسط زبانه هایی از ماگماتیسم میوسن به شکل توده های دیوریتی قطع شده اند. واحدهای آذرین ائوسن و میوسن بواسطه گسلی بزرگ با روند شمال غرب- جنوب شرق در کنار واحدهای آواری ژوراسیک قرار گرفته اند. ماسه سنگهای متعلق به پی سنگ ژوراسیک بیشتر از جنس آرکوز، لیت آرنایت و کوارتز آرنایت بوده و رخدادباریت منحصرا در بخش کوارتزآرنایتی و به صورت پرکننده شکافها و فضاهای خالی سنگ دیده می شود. همراهی باریت با کوارتزهای نیمه شکلدار درشت و کلسیت نشاندهنده خاستگاه هیدروترمال آن است. این محلولهای هیدروترمال از توده های ماگمایی و یا از شورابه های حوضه ای منشا گرفته و باریت را در فضاهای خالی و شکافهای ماسه سنگهای تراوا و دگرشکل رسوب داده اند. نقش گسلها در هدایت محلولهای هیدروترمال کانی ساز را نباید نادیده گرفت