سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره ربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه دامغان
نادر تقی زاده – دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، عضو هیئت علمی دان

چکیده:

به منظور بررسی برخی از ویژگی های ساختاری و تکمیل مطالعات FT- IR پیشین صورت گرفته در ناحیه زغالدار قشلاق، آنالیز طیف سنجی رامان بر روی نمونه های زغالسنگ چهار معدن در حال استخراج در این ناحیه انجام شد. تمامی طیف های حاصل از انجام طیف سنجی Raman دارای دو منحنی عریض می باشند که بر هم همپوشانی دارند. طبق این مطالعات باند گرافیتی G در محدوده cm-1 1585 – 1581 و باند نقص D1 در محدوده cm−۱ ۱۳۵۲- ۱۳۴۱ در نمونه ها مشاهده گردید. باند گرافیتی دارای شدت قوی در نمونه ها بوده و پیک های مشاهده ای در نمونه ها پهن شدگی چندانی را نشان نمی دهند.