سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشجوی دکترا مخابرات سیستم
وحید طباطباوکیلی – اعضا هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
زهره فروشی –
بهمن قربانی واقعی –

چکیده:

هدف از زیرسیستم ذخیره و ارسال امکان سرویس ارسال پیام و ذخیره ی آن بین کاربرهای مختلف می باشد برای کلیه کاربران لینک ارسال پیام به ماهواره مشترک است بنابراین نحوه ی دسترسی کاربران به لینک بالا در شبکه های ماهواره ای مسئله بسیار مهمی تلقی می شود دراین مقاله پس از معرفی بخشهای مختلف این زیرسیستم نحوه ی دسترسی کاربران به ماهواره تعیین میگردد برخلاف روشهای استفاده شده درمقالاتمرجع که به صورت تصادفی دیتای خود را روی کانال ارسال می کنند دراین مقاله با ترکیب روشهای رقابتی و بدون تصادم و استفادها ز مزیت هر دو روش احتمال موفقیت در دسترسی به کانال ۲۰۳۰% افزایش می یابد و با رزرو کانال ارسال دیتای مورد نظر ارسال می گردد درضمن براساس شبیه سازی های صورت گرفته و احتمال خطای کانال ارسال طول بهینه برای پاکتهای ارسالی درکانال رزرو محاسبه شده است.