سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه محسنی زاده – پژوهشکده میگوی کشور – بوشهر . صندوق پستی : ۱۳۷۴
غلامرضا ایزدپناهی –
خسرو آئین جمشید –
محمدسعید گنجور –

چکیده:

بروز کشند قرمز در آبهای استان بوشهر برای نخستین بار بر اثر شکوفایی Cochlodinium polykrikoides در آبهای ساحلی خلیج نایبند مشاهده گردید. این پدیده طی ماههای آذر تا بهمن ۱۳۸۷ در آبهای جنوبی استان و سپس تا گناوه در منطقه شمالی مشاهده گردید. مطالعه حاضر نخستین گزارش از مشاهده این گونه در آبهای استان بوشهر می باشد. در بین ۷۱ مرتبه نمونه برداری، حداکثر تراکم سلولی ثبت شده ازCochlodinium polykrikoides به تعداد ۸۷۰۰۰۰۰ سلول در لیتر از نواحی جنوبی استان بود. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از گسترش کشند قرمز از جنوب به سمت شمال خلیج فارس می باشد. به نظر می رسد علاوه بر اثر آب و هوا، وضعیت توپوگرافی و برجستگی بستر دریا در منطقه مطاف و همچنین جریانهای دریایی موجود در خلیج فارس بر مسیر گسترش کشند قرمز در آبهای استان بوشهر موثر بوده است.