سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی بهرامیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

اولین گام در انتخاب یک تجهیز الکتریکی مناسب جهتکار در یک منطقه صنعتی آن است که مشخص شود آن تجهیز در چه نوع منطقه ای می بایست که کارکند چرا که مناطق صنعتی از نظر ایمنی و شرایط محیطی یکسان نمی باشند برخی پرخطر برخی کم خطر و برخی حتی بی خطر می باشند مطابق استاندارد جهانی IEC مناطق خطر در کلی ترین تقسیم بندی به سه ناحیه صفر یک و دو تقسیم میشوند یک تجهیز الکتریکی صرف نظر از فانکشن خاص خود با پارامترهای گوناگونی نظیر کلاس دمایی کلاس انفجاری گروه گازی و حفاظت در برابر نفوذ ذرات معلق و رطوبت مشخص میشود دراین پژوهش بعد از ذکر یک مقدمه در رابطه با خطر ایمنی و منطقه خطر به معرفی تقسیم بندی مناطق خطر از نظر استاندارد IEC پرداخته با برخی اصطلاحات و مفاهیم مربوط به ایمنی که مبنای انتخاب تجهیزات به شمار میروند آشنا می شویم. سپس به بحث کوتاهی درزمینه حفاظت خواهیم پرداخت و درن هایت با رویه تخصیص مناطق صنعتی به زونهای مختلف صفر، یک دو آشنا خواهیم شد چرا که این ویژگی مناطق صنعتی یک ویژگی استراتژیک بوده مبنا و جهت دهنده مطالعات بعدی یک پروژه اعم از طراحی تفصیلی و ساخت می باشد.