سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر میرقاسمی – دانشیار، دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین قاسمی – دانشجو، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

انحرافسنج نوعی از ابزار دقیق می باشد که برای تعیین میزان سرعت، جهت و عمق تغییر شکل به کار می رود. بیشترین کاربرد انحرافسنج در صنعت سدسازی و به طور عمده در خاکریزهایی می باشد که اهمیت بسیار بالایی دارند. از آنجائیکه سدها بعنوان یکی از شریا نهای حیاتی محسوب م یشوند در نتیجه تعیین وضعیت سد از نظر پایداری در شرایط خاصی همچون پس از رخ داد زلزله، از اهمیت بسزایی برخوردار م یباشد. در همین راستا، انحراف سنج ها تنها ابزاری م یباشند که با استفاده از آن، می توان در زمان کمتری وضعیت حرکتی سد را مشخص نمود. در این تحقیق با مطالعه موردی داد ههای انحرا فسنج های نصب شده در سد کرخه، به نحوه استخراج نتایج صحیح و قابل تفسیر از داد ههای انحرا فسنج پرداخته شده است