سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ در شرکت مشاور های مهاب قدس، سد و نیروگاه برق آب
احمدرضا پورقاسم زاده – سرناظر حفاری در شرکت مشاور های مهاب قدس، سد و نیروگاه گتوند

چکیده:

سد گتوند علیا در استان خوزستان، ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر و ۱۲ کیلومتری شهرستان گتوند واقع شده وآخرین سدی است که روی رودخانه کارون احداث م یشود. این سد بلندترین سد خاکی کشور با ارتفاع ۱۸۰ متر و از نوعسنگریز های با هسته رسی است. فضاهای زیرزمینی سد و نیروگاه بر قآبی گتوند علیا در سازند بختیاری، میان سازند آغاجاری – بختیاری (شامل لای ههای لایسنگ، گلسنگ و گنگلومرا با میان لای ههای نازک ماسه سنگ و پرکنند ههایی از نوع ژیپس و رس) وآغاجاری (شامل لای ههای گلسنگ و لایسنگ و میان لای ههای نازک ماسه سنگ) واقع است و شامل سیستم تون لهای انحرافآب، تونل و شف تهای انتقال آب به نیروگاه و گالر یهای تزریق و آ ببندی و بالغ بر دو میلیون مترمکعب حفاری هستند. یکی از فعالی تهای اجرایی این سد، حفاری و تحکیم سیستم آب بر نیروگاه است.