سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ریحانه ریاحی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده:

در مناطق خشک، منابع آب محدود بوده و می توان برای آبیاری گیاهان از پساب استفاده کرد. در هر صورت بایستی تأثیر آبیاری با پساب بر جذب عناصر مغذی و فلزات سنگین توسط گیاه ارزیابی شود . هدف از انجام این آزمایش ارزیابی استفاده از مقادیر مختلف پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شاهد ۱۰۰% آب و بدون پساب ۵۰% اب و ۵۰% پساب و ۱۰۰% پساب بدون آب بر میزان جذب عناصر توسط گیاهان پهن برگ (ارقام چمن های زینتی) در یک خاک لوم طی ۱۰ ماه بود. این بررسی به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد. نتایج، افزایش جذب نیکل Ni و کبالت CO با کاربرد پساب برای آبیاری گیاه را نشان داد . حداکثر نیتروژن N فسفر pپتاسیم K آهن Fe و سرب Pb از خاک های آبیاری شده با ۵۰ % پساب جذب شد.