سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده خضیر – اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین
فرشید محمدی –

چکیده:

درکشورما درحال حاضر طول شبکه راه ها حدود ۲۰۰ هزارکیلومتر که چیزی حدود ۹۰ کیلومتر آن را شبکه راه های اصلی تشکیل میدهند و طول مسیر بزرگراه های ایران نیز حدود ۳۰۰۰ کیلومتر است با توجه به ماهیت این صنعت و شرایط و مراحل تولید آسفالت درصورتیکه مدیریت زیست محیطی آن به نحو صحیح اعمال نشود و ملاحظات محیط زیستی درآن صورت نگیرد می تواند از جمله صنایع آلاینده و مخرب محیط زیست محسوب شود به منظورنظارت مستمر برفعالیت واحدهای تولید کننده آسفالت لازم است ابتدا اطلاعات دقیقی از تعداد و مکان یا موقعیت جغرافیایی استقرار آنها داشته باشیم این تحقیق با هدف شناسایی و تهیه بانک اطلاعات دقیق از واحدهای موجود درسطح استان اقدام شد سپس پرسشنامه ای حاوی شناسه های محیط زیستی طراحی و با توجه به اینکه درفصل بررسی مراجعه حضوری بدلیل غیرفعال بودن زمستان بی فایده بود با استفاده از مدارک و مستندات موجود درپرونده ها اطلاعات استرخاج و پرسشنامه ها تکمیل شد.