سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهراء
سیدعلی طباطبایی – کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
امید طرزمنی – کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

با بهره گیری از ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات ایجاد نموده است، می توان عملکرد منابع انسانی سازمان را ارتقاء بخشید. به طور اساسی فناوری اطلاعات و بخصوص اینترنت، همه جنبه های جامعه انسانی را کم و بیش تغییر داده است. در این مقاله سعی شده است ابتدا تاریخچه مختصری از هر دو موضوع فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی ارایه شده و سپس تاثیر و پیامدهای فناوری اطلاعات بر عملکردهای مدیریت منابع انسانی و تغییرات در سطوح کارکنان، انگیزش و رهبری را توضیح دهد. هدف اصلی در این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیتهای یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با یکدیگر و رعایت تبادلات منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارائه کنند. در پایان نیز، با ارائه مدلی با رویکرد سازمانی، عواملی که کیفیت و موفقیت این فرایند را متاثر می کنند، شناسایی شده اند.