سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی قنواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی مهندسی

چکیده:

تازگی میوه ها و سبزیجات را میتوان بوسیله نگهداری دریکا تمسفر بهینه از اکسیژن و کربن دی اکسید که سبب آهسته شدن فرایند تنفسی می شود طولانی تر کرد این تکنولوژی به عنوان بسته بندی اتمسفر اصلاح شده Modified atmodsphere packaging MAP شناخته می شود ما دراین مقاله با ترکیب غشا با فلاکس بالا که باعث نفوذ گزینشی گازها می شود و منفذهای ریز که نفوذ غیر گزینشی گازها را به وجود می آورند درفیلم بسته بندی یک مسیر همه جانبه را برای فراهمکردن اکسیژن و کربن دی اکسید موردنیاز برای یک محصول مشخص را پیشنهاد می کنیم و مدلهای ریاضی با جزئیات فراوان برای طراحی این سیستم بسط داده ایم توجه ویژه ای نیز به تحلیل حالت پایدار Steady state وقتی که تنفس محصول بوسیله انتقال به درون و خارج بسته بندی به تعادل می رسد اختصاص داده شده است.