سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدسعید قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر هزارخانی – استاد دانکشده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احسان فرح بخش – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

تجربیات نشان می دهد که در بسیاری از موارد، به ویژه در فعالیتهای اکتشافی، داده های یک جامعه از توزیع طبیعی تبعیت نمی کنند، اما لگاریتم آنها به توزیع طبیعی گرایش دارد. به بیان دیگر، توزیع اطلاعات خام اولیه نوسانهائی دارد که باعث خارج شدن داده ها از حالت ترمال می شود و به همین خاطر باید اقدام به لگاریتم گیری از داده ها نمود تا توزیع آنها به حالت نرمال و یا طبیعی نزدیک شود. باید توجه داشت که این نوع توزیع به نام توزیع لگاریتمی دو متغیره نامیده می شود. ولی در موارد بسیاری دیگر نیز دیده شده که تنها با لگاریتم گیری توزیع داده ها به حالت نرمال نزدیک نمی شود و آنچه که توزیع طبیعی دارد، لگاریتم حاصل جمع عیار به اضافه عددی ثابت است. عدد ثابت C ممکن است منفی یا مثبت باشد. در حالت کلی مقدار ثابت افزودنی با سعی و خطا مشخص می شود ولی برای شروع می توان قضایای هندسی استفاده نمود. در تحقیق حاضر با استفاده از مفهوم توسعه یافته این تکنیک، سعی شده است که به طراحی یک نرم افزار مؤثر و کاربردی پرداخته شود که در آن با استفاده از این روابط هندسی و به کمک سعی و خطا به تخمین محاسبه ثابت افزودنی مذکور و در نتیجه اقدام به برآوردن میانگین می نماید. از مزایای عمده این نرم افزار دقت و سرعت بالای انجام تحلیل ها روی نمونه های مورد بررسی می باشد. در حالیکه انجام این فرآیند بصورت دستی معمولاً کاری زمان بر و با دقتی پائین می باشد.