مقاله نحوه محاسبه اثر برق در تجهیزات شبکه آب مطالعه موردی: منطقه ۶ تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بحران از صفحه ۱۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: نحوه محاسبه اثر برق در تجهیزات شبکه آب مطالعه موردی: منطقه ۶ تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه برق
مقاله شبکه آب
مقاله اندرکنش
مقاله ارزیابی ریسک
مقاله منحنی شکنندگی
مقاله زلزله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شریان های حیاتی همچون شبکه های آب، برق، مخابرات، حمل و نقل، نفت و گاز بیشترین آسیب را در سوانح طبیعی می بینند. حفظ عملکرد یک شهر در پیش و پس از بحران هایی چون زلزله، انفجار ها، جنگ و سیل، به عملکرد شریان های حیاتی وابسته است و با توجه به اندرکنش و وابستگی شدید این شریان ها به یکدیگر، بررسی رفتار شریان های حیاتی و مدل سازی اندرکنش لرزه ای بین آنها ضروری است. در بین شریان های حیاتی، شبکه برق بیشترین تاثیر و اهمیت را دارد که دلیل آن، نقش حیاتی شبکه برق در برقراری سایر شریان ها است و لازم است محاسبات ارزیابی ریسک شریان های حیاتی با وجود اثر برق صورت گیرد.
به علت آنکه ارزیابی اثر برق در شریان های حیاتی بسیار پیچیده و پر از جزییات است، از این رو اغلب کارشناسان در محاسبات خود دچار اشتباه می شوند. در واقع حذف یا در نظر گرفتن اثر برق نیاز به دقت و بررسی ریشه ای دارد. حتی اگر از نمودارهای آماده و نمودارهای موجود در دستورالعمل هزوس و ریسک یو ای هم استفاده گردد، باید دقت شود که اثر برق به گونه ای لحاظ گردد که قبلا در رسم منحنی های شکنندگی مورد استفاده قرار گرفته است. هر یک از تجهیزات، زیر مجموعه هایی دارند که در آنها اثر برق وجود دارد و این طور نیست که بتوان به سادگی اثر برق را حذف یا اضافه نمود. در این مقاله، پس از شرح روند دقیق ارزیابی اثر برق و نحوه محاسبه آن در مطالعات اندرکنش لرزه ای، نتایج روی شبکه آب منطقه ۶ تهران مدل شده است. از نتایج این پژوهش می توان در تمامی محاسبات که روی شبکه آب و برق صورت می گیرد، شامل برآورد خسارت، ارزیابی ریسک یا اندرکنش شریان ها، استفاده نمود.