سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم یوسفی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه زابل
محمد حاجیان شهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ماهرخ فلاحتی رستگار – استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در طی سال ۱۳۸۷ از باغات زردآلو و هلو مناطق طرق و کال زرکش استان خراسان رضوی از جوانه و سر شاخه های سالم و آلوده به بیماری به منظور بررسی نحوه زمستانگذرانی و بیماریزایی قارچ عامل بیماری لکه قهو ه ای، نمونه برداری انجام شد. شستشوی جوانه با استفاده از روش سانتریفیوژ انجام و سوسپانسیون رسوب حاصل از آن، روی محیط های غذایی آب- آگار ۲% کشت شد. همچنین، لکه های روی سر شاخه ها نیز بر روی محیط غذایی PDA، کشت شدند و از قارچهای جدا سازی شده، کشت خالص تهیه گردید. نتایج بدست آمده وجود گونه ای از جنس Alternaria sp. را در تمام جدا سازی ها نشان داد. اثبات بیماریزایی با استفاده از مایه زنی سوسپانسیون اسپور قارچ فوق، به غلظت ۱۰۴ × ۵/۱ اسپور بر میلی لیتر و مایه زنی پرگنه های قارچ خالص روی سطح پهنک برگ صورت گرفت. برگهای مایه زنی شده در شرایط اینویترو در شرایط نوری – تاریکی ۱۶ و ۸ ساعت در دمای روزانه ۲۴ و شبانه ۲۰ درجه سانتیگراد به ترتیب، درشرایط مرطوب نگهداری شدند. بروز علائم بیماری از روز دوم به بعد قابل مشاهده بود. بعد از گذشت ۱۰ روز درصد آلودگی برگها اندازه گیری شد. هیچ علائمی از بیماری در شاهد، مشاهده نشد. جداسازی مجدد عامل بیماری از برگهای بیمار، وجود گونهAlternaria alternata را به عنوان عامل بیماری لکه قهوه ای بر روی درختان زردآلو و هلو اثبات کرد. همچنین زمستانگذرانی این قارچ به صورت اسپور و ریسه در داخل جوانه و شاخساره و کلامیدوسپور در لکه های سرشاخه مشاهده شد. لذا، بر اساس مطالعات انجام شده؛ گونهA. alternata به عنوان عامل بیماری لکه قهوه ای زردآلو و هلو درخراسان رضوی گزارش می شود.