سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید هادی خاتمی شال – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه اصفهان
حمید رضا پاکزاد – دکترای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
هادی شمس آبادی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
عبدالرزاق جباری – دکترای پترولوژی، هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

کانسار بنتونیت تاقدیس آبگرم چاهریسه در قسمت شرقی اصفهان، جایی که آتشفشانی های ائوسن بوفور یافت می شود، واقع شده است. این کانسار در لبه سازند قم و در دل سازند قرمز پایینی قرار دارد. مطالعات صحرایی نشان داد که هیچگونه لایه بندی در این کانسار مشاهده نمی شود و بنتونیت ها مناظری شبیه به تپه ماهور ایجاد کرده اند. بر اساس داده های حاصل از آنالیز XRD در نمونه های بنتونیت این کانسار به همراه مونت موریونیت هیچگونه کائولینیتی دیده نمی شود که یکی از دلایل نشانگر در جا بودن این ذخیره است. همچنین مطالعات مقاطع میکروسکپی نشان داد که قطعات در حد گراول و ماسه های درشت و متوسط موجود در بنتونیت ها حمل و نقلی را تحمل نکرده اند. این کانسار پس از تدفین توسط رسوبات ماسه و کنگلومرا و پس از قرارگرفتن در معرض سیالات بوجود آمده است.این ذخیره جزء ذخایر هالمیرولیزی محسوب می شود.