مقاله نحوه تامین نیاز عاطفی زنان از سوی مردان و نقش آن در روسپیگری زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: نحوه تامین نیاز عاطفی زنان از سوی مردان و نقش آن در روسپیگری زنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روسپیگری
مقاله مردان
مقاله نیاز عاطفی زنان
مقاله فمنیسم رادیکال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی بیدهندی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: آقابخشی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده روسپیگری از انحرافاتی است که سلامت هر جامعه ای را تهدید می کند. متاسفانه روسپیگری در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و این انحراف نه تنها تبعاتی شخصی چون بیماری های مقاربتی مانند ایدز، اعتیاد و نابسامانی خانواده ها را در پی دارد، بلکه دارای اثرات سو اجتماعی نیز هست. در این پژوهش نقش مردان در به روسپیگری کشاندن زنان با استفاده از نظریه فمنیسم رادیکال بررسی شد. محقق برای جمع آوری داده ها از همکاری ۲۰۶ زنی که از آبان تا اسفند ماه سال ۱۳۸۹ به جرم روسپیگری دستگیر شده و در زندانهای رجایی شهر، اوین، ورامین دوران محکومیت خود را سپری می کردند استفاده کرد. روش پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی-استنباطی و در تحلیل فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که نحوه تامین نیاز عاطفی زنان از سوی مردان با ۹۵ درصد اطمینان، ارتباط معناداری با روسپیگری زنان دارد (P=0.001). با توجه به یافته ها می توان دریافت نحوه تامین نیاز عاطفی زنان از سوی مردان نقش موثری در به روسپیگری کشاندن زنان داشته است.