سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سدابه جهانبخش گده کهریز – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
الناز نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
سجاد جهانبخش گده کهریز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی گروه کامپیوتر

چکیده:

به هدف مطالعه اثر سرمای بهاره سازی برروی تغییرات پروتومیکسی ابتدا بذور گندم زمستانه شایان در اتاقک رشد با دمای ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۴ روز تا آخر آزمایش باقی ماندند در روزهای صفر، ۲۱ ، ۴۲ و ۶۳ نمونه برداری از برگها انجام گرفت با استفاده از روش Immobilized pH Gradient ) IPG تمام پروتئین ها جداسازی شده و بانرم افزار Progenesis Same Spot v.2.0 آنالیز گردیدند با استفاده از تکنیک MS/QTOF توالی پروتئین هایی که تفاوت در بیانشان مشاهده شد مورد آنالیز قرارگرفتند. پروتئین های Phosphoribulokinase (PRKase) وProteasome_alpha_type_2 PSMA2) از جمله پروتئین های مهم می باشند که تفاوت معنی داری بین دو تیمار دمایی نشان دادند.