سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عالیه مبارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
رامین امینی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

معادلات حاکم برجریان توسط شیوه های عددی متعددی قابل حل است اساس تمام این معادلات پیوستگی و ممنتوم می باشد که به حل معادلات ناویه استوکس منجر می گردند جهت تخمین مقادیر سرعت روشهایی همچون مش جابجا شده و مش هم مکان وجود دارد درروش مش درجا مولفه های سرعت درسطح سلول ذخیره می شوند و مولفه های اسکالر دیگر چون فشار درمرکز گره ذخیره می گردند درروش مش هم مکان تمام مولفه ها درمرکز سلول قرارمیگیرند روش کار بدین صورت است که معادلات پیوستگی مومنتم درجهت X,Y نوشته شده سپس این معادلات گسسته می شوند و با جای گذاری درمعادلات پیوستگی به رابطها ی می رسیم که فشار هرنقطه به فشار نقاط همسایه مربوط می شود دراینتحقیق دریک کانال دو بعدی مش بندی انجام شده است تعداد مش ها درجهت X 30 و درجهت عمود ۱۰ مش می باشد.