سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم امیدوار مطلق – کارشناس آزمایشگاه شیمی اداره آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی
مرتضی برغمدی – مسئول امور آزمایشگاه های اداره آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی
کبری فرهنگیان – کارشناس آزمایشگاه شیمی اداره آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

چکیده:

با توجه به اینکه قوانین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای پایش منابع تامین آب بر اساس آنالیز دوره های فصلی تدوین گردیده است . روش: برای آگاهی از تغییرات کیفی منابع با لحاظ مسائل مرتبط ، طرحی به عنوان پایش و کنترل ارائه و مراحل اجرای آن مطرح شده است. پس از آنالیز ، انبوهی داده برای هر منبع تامین آب بدست می آید که در اکثر شرکت ها این داده ها به صورت خام رها می گردید. برای استفاده مطلوب از این اطلاعات ، از روابط ساده آماری در محیط Excel استفاده شد. انواع خروجی ها و نمودارها برای ۸ آیتم اصلی آنالیز شیمیایی گرد اوری گردید خروجی برای ۱۰۰۳ منبع تامین آب روستایی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۷ ( به همراه مشخصات منابع و تیپ شیمیایی) بر اساس استان ، شهرستان و بخش با توجه به استاندارد ملی ایران ۱۰۵۳ بدست آمد. نتایج : لذا با این اطلاعات می توان تفاوت مقادیر را بهتر مشاهده کرد و مقایسه علمی و معناداری بین آنها انجام داد. بدین ترتیب با اطلاعات جامع و رد عین حال خلاصه به مدیریت مطلوب منابع تامین آب دست یافت. این نمودارها امکان دسترسی اسان و سریع به اطلاعات را فراهم می کند لذا سبب بهبود مدیریت کنترل منابع تامین آب می شود و امکان تدوین راهکارهای مناسب را فراهم می سازد.