سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا صفاریان – دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین گلزار – شرکت اهرام ف نآوری آذرخش
محمدمهدی شفیعی – شرکت پتروشیمی فجر

چکیده:

در این مقاله، نحوه انتشار افت موقت ولتاژ در شبکه های صنعتی و آثار ناشی از آنها و را ههای کاهش تبعات آنها بررسی می گردد. برای این منظور، به عنوان نمونه یک شبکه صنعتی واقعی مورد تحلیل قرار می گیرد و عللخاموشی ناخواسته برخی از موتورها در بخش هایی از این شبکه مورد بررسی قرار می گیرد. شبکه صنعتی مورد نظر از سطح فشار قوی تا محل موتورها مدلسازی گردیده و باشبیه سازی استاتیکی و دینامیکی یکی از حوادث نمونه و واقعی رخ داده در این سیستم،نحوه انتشار افت ولتاژ و تأثیر آن بر بخش های مختلف سیستم تحلیل می گردد.مدلسازی و شبیه سازی این سیستم در نرم افزارDIgSILENTانجام گرفته و نتایج شبیه سازی تأثیر اتصال ترانسفورماتورها بر نحوه انتشار افت موقت ولتاژ و آثار ناشی از آن را به خوبی نشان می دهند.بر اساس نتایج بدست آمده، در پایان مقاله چند راه حل مؤثر و به صرفه برای اصلاح این گونه سیستم ها و پیشگیری از آثار افت موقت ولتاژ در شبک ههای صنعتی ارائه می گردد