سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان دوست حسینی – دانشجویکارشناس ارشد دانشگاه باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

آلوده شدن یک سیستم آبرسانی شهری می تواند سلامت عده کثیری از ساکنان را درفاصله زمانی کم به خطر بیاندازد با مدلسازی ریاضی الگویانتشار آلودگی با معادله دیفرانسل انتقال جدایی ـ انتشار تعریف گردیده است دراین مقاله هدف حل یا تقریب عددی این معادله دیفرانسیل به عنوان یک مساله مهم درتحقیقات کیفیت آب می باشد طرح این موضوع برداشتن گام موثری درجهت اعتلای سلامت جامعه است درتحلیل این معادله این نکته که گام زمانی و مکانی باید متناسب با یکدیگر وکوچک باشند از اهمیت بسزایی برخوردار است این معادله یک معادله دیفرانسل با مشتقات جزئی میب اشد قسمت انتقال این معادله از یک معادله دیفرانسیل هیاپربولیک و قسمت جدایی آن از یک معادله دیفرانسیل سهمی گون تبعیت می کند دراکثر خطوط لوله جهت تحلیل این معادله دیفرانسل جریان پایدار یا نزدیک به پایدار در نظر گرفته می شود دراین مقاله انی معادله دیفرانسیل با روش تقریب تفاضلات محدود تحلیل گردیده و درهرگام زمانی می توان غلظت ماده ی آلاینده را تخمین زد درادامه یک شبکه درنرم افزار EPANET درنظر گرفته شد و با ورود ماده آلاینده با غلظت معین و درزمان صفر با گذر زمان پیشروی ماده آلاینده و نحوه انتشار آن بررسی گردید.