سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان دوست حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان گرایش سازه های هیدرولیکی
محمد جواد خانجانی – استاد گروه عمران دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

آلوده شدن یک سیستم آبرسانی شهری می تواند سلامت عده کثیری از ساکنان را درفاصله زمانی بسیار کم به خطر بیاندازد با مدلسازی ریاضی الگوی انتشار آلودگی با معادله دیفرانسیل انتقال جدایی – انتشار تعریف گردیده است دراین مقاله هدف حل یا تقریب عددی این معادله دیفرانسیل به عنوان یک مساله مهم درتحقیقات کیفیت اب می باشد این معادله یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی م ی باشد قسمت انتقال این معادله از یک معادله دیفرانسیل هایپربولیک و قسمت جدایی آن از یک معادله دیفرانسیل سهمی گون تبعیت می کند دراکثر خطوط لوله جهت تحلیل این معادله دیفرانسیل جریان پایدار با نزدیک به پایدار درنظر گرفته میشود دراین مقاله این معادله دیفرانسیل با روش تقریب تفاضلات محدود تحلیل گردیده و درهرگام زمانی م یتوان غلظت ماده آلاینده را تخمین زد.درادامه یک شبکه درنرم افزار EPANET درنظر گرفته شد و ورود ماده الاینده با غلظت معین و درزمان صفر با گذرزمان پیشروی ماده آلاینده و نحوه انتشار آن بررسی گردید.