سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین طبیبی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی هوافضا
عبداله اسدالهی قهیه – استادیار دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

چکیده:

نحوه انتخاب پارامترهای بهینه موتورهای توربینی درمرحله طراحی مقدماتی از دیرباز یکیا ز مشکلات دفاتر طراحی موتورهای اجسام پرنده بوده است دراین مقاله به نحوه انتخاب پارامترهای بهینه موتورهای توربین گاز هوایی درمرحله طراحی مقدماتی که مهمترین آنها نسبت فشار کمپرسور دمای گاز ورودی به توربین ونسبت کنارگذر می باشد را که با توجه به مقادیر مصرف ویژه سوخت پرنده ضریب وزن موتور و نیروی رانش موتور انتخاب می شود پرداخته شده است برای بهینه سازی پارامترهایطراحی موتورهای توربین گاز هوایی رژیمی انتخاب میشود که دران بهینه سازی مورد نظر را به صورت صحیح انجام داده و محاسبات طراحی موتور پایه گذاری شود بطور کلی برای بهینه سازی پارامترهای موتورهای توربین گازی معیاری برای کنترل مقادیر پارامترهای بهینه موتورهای توربین گازی انتخاب می شود که حداکثر راندما ن موتور و پرنده را توامان بدهد عموما با توجه به اینکه وزنویژه موثر درسیستم پرنده باعث تشکیل اکسترمم بسیاری از معیارهای راندمان پرنده میباشد و رابطه مستقیم با معیار جرم واحد تولید قدرت و سوخت جسم پرنده دارد این معیار را برای کنترل بهینه سازی پارامترها انتخاب می کنند.