سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحیدرضا محسنی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران – سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی وا
سیدمصطفی اشرفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران – سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

بتن با قابلیت زهکشی با بتن های معمولی که کاملا جسمی توپر و پیوسته است بسیار متفاوت است. در واقع این یک نوع بتن متخلخل می باشد که قابلیت عبور آب از منافذ و حفره های آن وجود دارد و در عین حال مقاومت فشاری نمونه بسیار مناسب است. مقاومت کششی نمونه توسط میلگرد های معمولی و یا با کمک رشته های نانو لوله های کربنی تامین شده است. سوالات تحقیق:این تحقیق به دنبال یافتن نوعی بتن در قسمت پایین دست سدها برای جلوگیری از پدیده رگاب و در بدنه مخازن آب شرب و سد ها به عنوان یک دریچه اطمینان دائمی می باشد که در مخازن با رسیدن سطح آب مخزن به حد بحرانی ، میزان آب اضافی تخلیه شده و از فشار مازد وارده بر دیواره کاسته می شود. این نوع بتن در زهکشی در مناطق مختلف کاربرد خواهد داشت. در ساخت این نوع بتن از مواد افزودنی جهت افزایش مقاومت فشاری استفاده شده است. روش تحقیق: در اینجا پس از بیان اهمیت مسئله در صد اختلاط هایی برای ساخت نمونه در نظر گرفته شده که بهترین آن در آزمایشگاه برای رسیدن به مقاومت لازم و داشتن مشخصات مطرح شده انتخاب گردیده است. همچنین توصیه هایی کاربردی در سطح وسیع برای اجرای این نوع خاص بتن به همراه پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت بتن و اجرای بهتر آن آورده شده است. نتیجه گیری: با توجه به آزمایش فشاری انجام گرفته روی نمونه بتنی با درصد اختلاط انتخاب شده ، نشان دهنده وجود مقاومت فشاری مناسب در این نوع بتن بوده و سایر خواص آن نیز با توجه به قابلیت عبور آب از سیستم بتنی قابل تشخیص است.