سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی غلامی – کارشناس ارشد حمل و نقل، سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

چکیده:

تابلوهای پیام متغیر سالهاست که در شهرها و جادههای کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. درایران نیز بکارگیری این تابلوها چندین سال است که شروع شده است. به علت تفاوتهای زیادی که در بکارگیری این تابلوها وجود دارد از قبیل شرایط بکارگیری(از نظر درونشهری و برونشهری بودن و یا استفاده از آنها در بزرگراهها یا خیابانها)، نوع تابلوها (اطلاعرسانی، اخطاری و …)، نوع پیامها و اندازه و رنگ فونت پیامها، لازم است که تصمیمگیران نکاتی را جهت تصمیمگیری در مورد موارد مختلف لحاظ کنند. این مقاله سعی کرده است مواردی از قبیل مکانیابی، جانمایی، بهره برداری، و نوع کاربردهای تابلوهای پیام متغیر را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور یک چارچوب پیشنهاد شده است که در آن گامهای طراحی تابلوهای پیام متغیر در آن تبیین شده است.