سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم ناز بهرام منش تهرانی – استادیار سازمان زمین شناسی کشور
لوچیا آنجیولینی – پروفسوراستاددانشگاه میلان ایتالیا
سعیده سنماری – دانشگاه بین المللی قزوین استادیار

چکیده:

بامطالعات دیرینه شناسی و چینه شناسی برروی حدود ۱۰ برش ازپالئوزوئیک البرز شرقی تا البرز غربی و نمونه برداری ازماکروفسیل ها خصوصا براکیوپودها و رده ای از دوکفه ایها و فرامینیفرهای این نواحی منجر به شناخت وضعیت جغرافیای دیرینه درزمان کربونیفر زیرین دراین نواحی گردید بهترین برش دراین ناحیه به نام برش آبرندان واقع درشمال غرب شهر دامغان که از غنای فسیلی کاملی برخوردار بود مورد مطالعات دقیق فسیل شناسی قرارگرفت دراین راستا ۷۴۵ نمونه براکیوپود درقالب ۲۷جنس و ۳۶گونه و ۵زیرخانواده از براکیوپودهای به سن تورنزین و ۱۱نمونه از پلسی پودهای این نواحی درحدگونه مورد شناسایی قرارگرفت همچنین ۴۸ نمونه ازفرامینیفرها دراین مقطع بصورت سیستماتیک مطالعه گردید برنکل و همکاران ۲۰۱۰ این نتایج با داده های تکتونیکی و شواهد پالئومغناطیس نیز مورد بررسی و کنترل قرارگرفته است