سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمانه السادات شباهنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مجید تقی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
علی الیاسی – دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

در این مقاله مدلی برای پیش بینی اکتیویته حلال مخلوط های دو جزیی پلیمری ارائه شده است که در آن به نحوی از داده های ویسکوزیته استفاده می شود. توانایی این مدل برای محلول های پلی وینیل پیرولیدن (PVP-K30) با جرم مولکولی ۴۰۰۰۰ در آب و اتانول در دماها و غلظت های مختلف بررسی شده و با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که در محدوده ای از غلظت که داده های تجربی موجود است، مدل از دقت خوبی برخوردار است. همچنین ویسکوزیته، دانسیته و اکتیویته این محلول ها اندازه گیری شده، که برخی از این داده های تجربی ارائه می گردند.